Prekių pristatymo sąlygos

Prekių pristatymo sąlygos (ištrauka iš prekių pirkimo – pardavimo taisyklių):

7.  PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS

7.1. Prekių pristatymo terminas – tai yra dvejų laikotarpių suma: užsakymo paruošimo terminas bei paruošto užsakymo pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu (jei yra užsakyta pristatymo paslaugą).

7.2. Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas nedelsiant informuojamas elektroniniu paštu.  Tuo pačiu metu patikslinamas prekių pristatymo terminas. Ne visos prekės yra sandėliuojamos Pardavėjo sandėlyje. Yra prekių, kurios pradedamos gaminti tik Pirkėjui jas užsisakius.

7.3. Internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms pristatymo sąlygų bendros nuostatos aprašytos Internetinės parduotuvės skyriuje „Prekių pristatymo sąlygos“. Detali informacija, susijusi su konkrečiai prekei taikomomis pristatymo sąlygomis bei pristatymo terminu, pateikiama tos prekės puslapio skyriuje “Pristatymas“. Šis terminas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo, tai yra, kai užsakymas patikrinamas ir yra gautas apmokėjimas už prekes.

7.4. Prekių aprašymuose nurodyti pristatymo terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių

8.  PREKIŲ PRISTATYMO BŪDAI IR KAINA

8.1. Prekės pristatomos originalioje gamintojo pakuotėje, nesurinktos arba dalinai surinktos, kaip numato gamintojas.

8.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti vieną iš šių prekių pristatymo būdų:

8.2.1. pristatymo būdas Nr.1 - prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje;

8.2.2. pristatymo būdas Nr.2 - Pirkėjas pats atsiima prekes iš Pardavėjo.

8.3. Pasirinkus pristatymo būdą Nr.1 (prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje), Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Prekių pristatymo kaina skaičiuojama atsižvelgiant į prekių svorį ir prekių pristatymo vietą taip pat atsižvelgiama į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga.

8.4. Prekių pristatymo kainų lentelė (be prekių užnešimo) pateikta žemiau:

Prekės svoris: lygus ar daugiau (kg)

Pristatymo kaina su PVM, EUR

1

4

5

5

10

7

20

9

35

12

50

15

75

18

100

24

150

27

200

32

300

41

400

47

 

8.5. Prekės pristatomos prieš tai informavus Pirkėją arba prekės gavėją - jei Pirkėjas ir prekės gavėjas yra skirtingi asmenys, (toliau – prekės Gavėjas)  apie preliminarų pristatymo laiką. Prekės pristatomos Pardavėjo transportu arba per siuntų tarnybą. Prekės pristatomos tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas. Prekės nėra užnešamos. Prekės gali būti užnešamos esant galimybei už papildomą mokestį. Prekės pristatomos originalioje gamintojo pakuotėje, nesurinktos arba dalinai surinktos, kaip numato gamintojas.

8.6. Pirkėjas (prekės Gavėjas) turi prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas (prekės Gavėjas) prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Pirkėjui nurodžius klaidingą adresą ar neradus Pirkėjo (Prekės Gavėjo), Pirkėjas atlygina Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

8.7. Pasirinkus pristatymo būdą Nr.2 (Pirkėjas pats atsiima prekes iš Pardavėjo), Pirkėjas turi atsiimti prekes iš Pardavėjo adresu: Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius, Prekybos centras „Baldų Rojus“, 3 aukštas, UAB „Vamako“, darbo dienomis nuo 10 val. iki 18 val.

8.8. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus prekių bei nesuderinus su Pardavėjų vėlesnio atsiėmimo laiko, Pardavėjas pasilieka teisę taikyti prekių sandėliavimo mokestį arba nutraukti užsakymą ir grąžinti sumokėtą avansinį mokėjimą.

8.9. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo - prekės Pirkėjas, arba asmuo, nurodytas kaip prekės Gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9. PREKIŲ PRIĖMIMO TVARKA

9.1. Priimdamas prekę Pirkėjas privalo patikrinti prekės būklę bei komplektiškumą ir pasirašyti prekės perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius prekės perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, prekės pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektiškumo neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

9.2. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė yra pažeista ir/ar prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo ar siuntos tarnybos atstovui, surašyti laisvos formos arba siuntėjo pateiktą siuntos ir/ar prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekės pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.3. Pretenzijos dėl mechaninių pažeidimų (įbrėžimų, įlenkimų, nudilimo, apmušalo sutepimo, trūkstamų detalių ir pan.) priimamos tik tuomet, jei yra pateikiamos per 3 (tris) darbo dienas nuo prekės įteikimo Pirkėjui. Per tą laikotarpį Pirkėjas privalo išpakuoti prekę, išvynioti ir nuimti apsaugančius prekę elementus, siekiant įsitikinti ar nėra mechaninių pažeidimų. Aptikus tokius pažeidimus, Pirkėjas turi juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti Pardavėjui nuotraukas elektroniniu paštu, nurodytu Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“. Kartu su nuotraukomis Pirkėjas išsiunčia Pardavėjui mechaninių pažeidimų aprašymą bei pretenzijos prašymą. Jei prekės trūkumas pastebėtas prekės perdavimo – priėmimo metu, Pirkėjas turi užpildyti prekės pažeidimo/neatitikimų aktą, dalyvaujant siuntos tarnybos darbuotojui. Šis dokumentas turi būti perduotas Pardavėjui kartu su pretenzijos prašymu. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekės mechaninių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.